Powered by ZigaForm version 3.8.9.7

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

Är du i behov av en certifierad kontrollansvarig för ditt bygglov? Vi erbjuder certifierad kontrollansvarig i Örebro och Närke.

När behöver man anlita en kontrollansvarig?
En certifierad kontrollansvarig behövs när man gör en bygg- rivnings- eller markåtgärd. Det behövs däremot inte när man gör små ändringar om inte byggnadsnämnden beslutat annat.

Redan vid ansökan om bygglov ska anmälan om kontrollansvarig göras som sedan skickas in till byggnadsnämnden. För att säkerställa att lagar och förordningar samt föreskrifter följs krävs att en oberoende part och certifierad kontrollansvarig anlitas.

Vad gör en kontrollansvarig?
Vad en kontrollansvarig gör är att se till att en kontrollplan upprättas och följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Kontrollansvarige ska vara med vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller t.ex. vid stomresning. När byggnadsnämnden genomför besök på byggarbetsplatsen ska kontrollansvarige också närvara.

Utöver detta ska en kontrollansvarig ses som en resurs och rådgivare till dig som bygger och ser till att allt går rätt till och riktlinjer upprättas, enligt plan- och bygglagen, och efterlevs så att du som beställare kan känna dig trygg över att allt arbete vidhåller rätt standard.

Vad kostar det att anlita en kontrollansvarig?
Kostnaden varierar givetvis beroende på projekt och en del andra aspekter, men för att ge dig en indikation så kostar det vid nybyggnation från 18 000kr. För om- eller tillbyggnation kostar det från 8 000kr.

Certifiering
Certifierad enligt PBL.

För mer information, kolla boverket.se

Länk till anmälan om bygglov i Örebro kommun.

Funderar du på ett nytt badrum?

Begär kostnadsfri offert!

Svara på några korta frågor så återkommer vi med prisuppskattning inom kort!

Vidare